صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۸۲۶,۲۶۵,۳۳۸,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰۹:۵۸:۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۰,۸۵۷ ۱۰,۸۵۴ ۱۰,۸۵۱ ۰ ۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۲۶,۲۶۵,۳۳۸,۰۱۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۰,۸۵۳ ۱۰,۸۵۰ ۱۰,۸۴۶ ۰ ۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۳۶۰,۲۲۲,۱۵۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۰,۸۴۷ ۱۰,۸۴۴ ۱۰,۸۴۲ ۰ ۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۱۹,۷۶۹,۲۲۵,۳۷۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۰,۸۳۹ ۱۰,۸۳۶ ۱۰,۸۳۷ ۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۱۴,۹۲۵,۱۷۸,۵۰۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۰,۸۳۶ ۱۰,۸۳۳ ۱۰,۸۲۲ -۱۱ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۸۴۴,۱۶۸,۹۵۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۰,۸۲۸ ۱۰,۸۲۵ ۱۰,۸۱۶ ۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۸,۶۴۶,۸۸۸,۹۲۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۰,۸۳۱ ۱۰,۸۲۸ ۱۰,۸۱۹ ۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۳۰,۵۸۵,۴۰۳,۵۷۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۰,۸۲۶ ۱۰,۸۲۳ ۱۰,۸۱۴ ۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۷,۶۵۵,۴۱۲,۴۴۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۰,۸۲۲ ۱۰,۸۱۸ ۱۰,۸۰۹ ۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۴,۷۲۵,۱۳۴,۰۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰,۸۱۷ ۱۰,۸۱۴ ۱۰,۸۰۵ ۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۱,۷۹۷,۱۶۱,۰۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۰,۸۱۲ ۱۰,۸۰۹ ۱۰,۸۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۷۱۸,۸۷۱,۲۵۵,۱۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰,۷۸۸ ۱۰,۷۸۵ ۱۰,۷۷۶ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۶۴۴,۶۲۸,۶۳۵,۷۱۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰,۷۸۸ ۱۰,۷۸۵ ۱۰,۷۵۸ -۲۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۳,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۵۳۶,۵۳۳,۱۰۱,۱۱۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۰,۷۸۳ ۱۰,۷۸۰ ۱۰,۸۰۸ ۲۸ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۶۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۴۱۴,۸۸۱,۴۸۹,۴۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۰,۷۷۷ ۱۰,۷۷۴ ۱۰,۸۰۵ ۳۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۵۹,۸۱۷,۸۰۲,۹۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۰,۷۷۱ ۱۰,۷۶۸ ۱۰,۷۸۸ ۲۰ ۰ ۶۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۸۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۴۵,۳۰۹,۵۸۷,۲۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۰,۷۶۵ ۱۰,۷۶۲ ۱۰,۷۸۴ ۲۲ ۰ ۶۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۸۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۴۱,۹۰۱,۰۶۳,۳۳۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۰,۷۵۹ ۱۰,۷۵۶ ۱۰,۷۷۹ ۲۳ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۸۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۳۸,۴۹۳,۲۴۸,۲۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۰,۷۵۲ ۱۰,۷۴۹ ۱۰,۷۶۷ ۱۸ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۲۹۴,۷۰۷,۵۹۵,۶۴۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۰,۷۴۷ ۱۰,۷۴۳ ۱۰,۷۵۷ ۱۴ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۲۱,۶۰۴,۳۲۶,۳۰۰
  مشاهده همه